WOLVERINE... ya basta por favor!!!!!!!!

I seguim amb aquesta intenció d'explotar un personatge sobreexplotat. No hi ha prou amb totes les col.leccions en les que apareix Logan, ara resulta que pel setembre apareixen noves col.leccions basades en ell i que per tant en algun moment apreixerà i començarem a tenir balls de Lobeznos per tot arreu.
No m'agrada gens això. Una col.lecció de X-23 i una altra de Daken són les que complementen la col.lecció de Lobezno de Jason Aaron. No sé nois, a més a més sembla que Daken té intencions de quedar-se, ja té traje nou i tot!!!!!!!!!!!!!